Medlemsliste 08.08.19

/upload/referat_FU_GNFS_2020.docx/upload/Referat_Faellesudvalget_15_2_20.docx/upload/referat_FU_23_11_19.docx/upload/Ref_FU_gnfs_aug__2018.docxMedlemslisten består af 12 stk. grundejerforeninger/lejerforeninger.

Egemosegård som også ligger midt på Enø, har nu meldt ind i Fællesudvalget pr. 13. marts 2017

Det samlede antal medlemmer under fællesudvalget er hermed 1.433 grundejere.

I nedenstående Link er de 12 foreninger og deres repræsentanter i FU

Medlemsliste_af_21_04_17_-_FU-Eno_Rev__03_dk.pdf

Bestyrelsesmøder 2018.

FU bestyrelsesmøde 17.02. 2018

Dagsorden 17.02.2018
Referat 17.02 2018
Bilag 1 - Anlæg af stier
Bilag 2 - Kommende hastighedsmålinger
Bilag 3 - Lokalplan Reedtzholm
Bilag 4 - Strækninger uden sti
Bilag 5 -Ny affaldsordning
Bilag 6 - Oversigt veje og stier
Bilag 7 - matrikeloversigt
Bilag 8 - Stier, cykelstier og fortove
Bilag 9 - Tidligere trafiktælling og hastighedsoversigt
Bilag 10 - Referat møde om højvandsdige med bilag
Bilag 11 - Årsregnskab 2017

Indkaldelse til generalforsamling i
Karrebæk vandforsyning 17.04.18
Generalforsamling_i_Karrebaek_vandforsyning.docx

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Lørdag 18.august 2018 kl. 10.00 

Museet, Alleen 38A, Karrebæksminde

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for indeværende- og næste års driftsudgifter.

5. Vedtagelse af formands og kassserers honorering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra medlemmerne.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Seneste frist for for indsendelse af skriftlige forslag til gnfs er 30. juni 2018

Tilmelding til mødet skal ske senest 10. august til formanden på mail jejoh@naestved.dk

Indkaldelse til generalforsamling 17.08.19.

 

 

 

 Bilag:

/upload/Faellesudvalget_Bilag_1_Skitse_over_projektomraadet.pdf/upload/Faellesudvalget_regnskab_2017_pa__tegnet.pdf/upload/Faellesudvalget_formandens_beretning__til_generalforsamlingen_18082018.doc/upload/Faellesudvalget_budget_forslag_2018_og__2019.doc

 Referat fra generalforsamlingen 18. august 2018.

 /upload/Ref_FU_gnfs_aug__2018.docx

 17.11.2018.

Fu-møde med dagsorden og referat./upload/Ref_FU_17_11_18_.docx

 08.12.2018.

FU-møde med dagsorden og referat./upload/Referat_FU-mode_8_12_18_.docx

 

Referat fra orienteringsmøde mellem kommunen og FU, samt løbende sager i FU 08.04.19

 /upload/Orienteringsmode_i_FU_08_04_19.docx

 Se bilag  ang digeprojektet under digeudvalget, specielt vedrørende forslag til partsfordeling og kommende WWM-undersøgelse.

 

Generalforsamling 17.08.19.

/upload/Faellesudvalget_indkaldelse_generalforsamling_2019.doc

/upload/Faellesudvalget_formandens_beretning_

2019.doc/upload/Faellesudvalget_forslag_til_budget.xlsx

 

Bestyrelsesmøde 23.11.2019

Dagsorden:

1.   Igangsættelse af arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for GF Gerbredgård, Rgemosegård, Stølsgården, Strandgården, Kildeengen, Reedtzholm, Klintegården og Vigen.

På mødet d. 28.oktober-19 med Næstved kommune blev det aftalt, at de enkelte grundejerforeninger via Fællesudvalget vil komme med tilbagemeldinger om, hvorledes grundejerforeningerne kan     bidrage  til udarbejdelse.

Jens Nikolajsen og Jørn Jakobseb har givet tilsagn om at bidrage.

På mødet er det ønsket at få tilsagn fra øvrige foreninger, såfremt man i bestyrelserne/blandt medlemmerne kan bidrage.

2.  Opfølgning på borgermødet vedrørende lukning af Græshoppebroen i september 2020.

3.  Eventuelt.

Ref FU 23.1119.

/upload/referat_FU_23_11_19.docx

Ref FU 15.02.20.

/upload/Referat_Faellesudvalget_15_2_20.docx

FU gnfs 2020

 /upload/Faellesudvalget_budgetoplaeg_2021.doc/upload/Faellesudvalget_dagsorden_til_generalforsamling_210820.doc/upload/Faellesudvalget_formandens_beretning_2020.doc

 /upload/referat_FU_GNFS_2020.docx