Velkommen til Fællesudvalgets hjemmeside

Fællesudvalget blev dannet i 1981 af grundejerforeningerne på Enø, og i 2016 er udvalget udvidet med grundejer/lejerforeningen Lungshave og Fjordhusene.

Fællesudvalget varetager medlemmernes fælles grundejer/lejer interesser, såvel udadtil som indadtil, særligt de som vedrører områdets infrastrukturelle spørgsmål og miljøspørgsmål.

Fællesudvalget kan forhandle på medlemmernes vegne med såvel offentlige myndigheder som med private om de nævnte spørgsmål.

Vedrørende infrastruktur har Fællesudvalget i flere år forhandlet med Næstved Kommune om sikring af de bløde trafikanter på Enø Kystvej. I 2016 fremsendte Fællesudvalget henvendelse til Teknisk Udvalg om hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ønsket er stadig meget presserende og afventer løsningsforslag til gennemførelse.

Efter flere års forarbejde i Digegruppen er et konkret forslag til højvandsdige mod Dybsø og Karrebæk Fjorde under realitetsbehandling i Kystdirektoratet, og Fællesudvalget har i forening med Digegruppen i februar 2016 holdt et møde med Teknisk Udvalg, hvor der blev indgået aftale om. at når Kystdirektoratet havde færdigbehandlet forslaget, ville Teknisk Udvalg tage initiativ til indkaldelse til orienterende borgermøde, der blev afholdt i september med stor deltagelse og positiv opbakning til projektet. I januar 2017 er der berammet nyt møde mellem Næstved Kommune, Fællesudvalget og Digegruppen. 

Følg Fællesudvalgets arbejde gennem referater på denne hjemmeside.

God fornøjelse
Bestyrelsen.