Lokalrådet i Karrebæksminde

LOKALRÅDET.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: tirsdag 1903.2019 kl. 19.30

Sted:Samlingssalen på Karrebæk skole.

Dagsorden i følge vedtægterne.

På valg er Gert Vestergaard, Maj-Britt Juel-Nielsen, Søren Knudsen og Annette Møller. Alle er villige til at modtage genvalg.

På valg er desuden Karen Urht og Michael Philipsen, som ikke modtager genvalg

 

Før generalforsamlingen - kl.18.30 til 19.00 - vil Martin Rohdemeger fra "Borgernært politi"informere om begrebet

tryghedsambassadører