Medlemsliste 08.08.19

/upload/Ref_FU_gnfs_aug__2018.docxMedlemslisten består af 12 stk. grundejerforeninger/lejerforeninger.

Egemosegård som også ligger midt på Enø, har nu meldt ind i Fællesudvalget pr. 13. marts 2017

Det samlede antal medlemmer under fællesudvalget er hermed 1.433 grundejere.

I nedenstående Link er de 12 foreninger og deres repræsentanter i FU

Medlemsliste_af_21_04_17_-_FU-Eno_Rev__03_dk.pdf

Bestyrelsesmøder 2018.

FU bestyrelsesmøde 17.02. 2018

Dagsorden 17.02.2018
Referat 17.02 2018
Bilag 1 - Anlæg af stier
Bilag 2 - Kommende hastighedsmålinger
Bilag 3 - Lokalplan Reedtzholm
Bilag 4 - Strækninger uden sti
Bilag 5 -Ny affaldsordning
Bilag 6 - Oversigt veje og stier
Bilag 7 - matrikeloversigt
Bilag 8 - Stier, cykelstier og fortove
Bilag 9 - Tidligere trafiktælling og hastighedsoversigt
Bilag 10 - Referat møde om højvandsdige med bilag
Bilag 11 - Årsregnskab 2017

Indkaldelse til generalforsamling i
Karrebæk vandforsyning 17.04.18
Generalforsamling_i_Karrebaek_vandforsyning.docx

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Lørdag 18.august 2018 kl. 10.00 

Museet, Alleen 38A, Karrebæksminde

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for indeværende- og næste års driftsudgifter.

5. Vedtagelse af formands og kassserers honorering.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra medlemmerne.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Seneste frist for for indsendelse af skriftlige forslag til gnfs er 30. juni 2018

Tilmelding til mødet skal ske senest 10. august til formanden på mail [email protected]

Indkaldelse til generalforsamling 17.08.19.

 

 

 

 Bilag:

/upload/Faellesudvalget_Bilag_1_Skitse_over_projektomraadet.pdf/upload/Faellesudvalget_regnskab_2017_pa__tegnet.pdf/upload/Faellesudvalget_formandens_beretning__til_generalforsamlingen_18082018.doc/upload/Faellesudvalget_budget_forslag_2018_og__2019.doc

 Referat fra generalforsamlingen 18. august 2018.

 /upload/Ref_FU_gnfs_aug__2018.docx

 17.11.2018.

Fu-møde med dagsorden og referat./upload/Ref_FU_17_11_18_.docx

 08.12.2018.

FU-møde med dagsorden og referat./upload/Referat_FU-mode_8_12_18_.docx

 

Referat fra orienteringsmøde mellem kommunen og FU, samt løbende sager i FU 08.04.19

 /upload/Orienteringsmode_i_FU_08_04_19.docx

 Se bilag  ang digeprojektet under digeudvalget, specielt vedrørende forslag til partsfordeling og kommende WWM-undersøgelse.

 

Generalforsamling 17.08.19.

/upload/Faellesudvalget_indkaldelse_generalforsamling_2019.doc

/upload/Faellesudvalget_formandens_beretning_

2019.doc/upload/Faellesudvalget_forslag_til_budget.xlsx